ευθύβουλος

εὐθύβουλος, -ον (Μ)
ευθύς στη σκέψη, με ορθή σκέψη.
[ΕΤΥΜΟΛ. < ευθυ-* + -βουλος < βουλή (πρβλ. ά-βουλος, κακό-βουλος)].

Dictionary of Greek. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.